Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυραντζάκης Ιωάννης Ανδρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυραντζάκης Ιωάννης Ανδρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚυριακούλα Σκιαθίτου
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΒρογχίτις τριχοειδής
Ημ/νία Θανάτου1898 09 21 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως455
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαλετόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)