Ο/Η Θανών/ούσα: Λιγνός Μιχαήλ Ι.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιγνός Μιχαήλ Ι.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος67
ΑσθένειαΝόσημα καρδιακόν
Ημ/νία Θανάτου1898 09 21 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑσβεστοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως454
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)