Ο/Η Θανών/ούσα: Βροντίσης Ευάγγελος Βασ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒροντίσης Ευάγγελος Βασ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑρετή Βούτα
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΦθίσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 09 20 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαπνοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως453
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒροντίσης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΘείος