Ο/Η Θανών/ούσα: Βρετού Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒρετού Ελένη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΜαρασμός γεροντικός
Ημ/νία Θανάτου1898 09 19 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 19
Πατρίδα ΘανόντοςΚύθνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπηρέτρια
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως451
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒιτσαξής Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜηχανικός
ΣυγγένειαΣυγγενής