Ο/Η Θανών/ούσα: Κρητικός Γεώργιος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚρητικός Γεώργιος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΡοδάνθη Καράμπελα
Ηλικία Θανόντος40 ημ
ΑσθένειαΣπασμοί εκλαμπτικοί
Ημ/νία Θανάτου1898 09 18 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως450
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαράμπελας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜηχανικός
ΣυγγένειαΘείος