Ο/Η Θανών/ούσα: Πικιώνης Ελευθέριος Παν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠικιώνης Ελευθέριος Παν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Νικ. Κανελή
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 09 18 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως449
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠικιώνη Δέσποινα
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικ.
ΣυγγένειαΠρομήτωρ