Ο/Η Θανών/ούσα: Φώσκολος Γεώργιος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦώσκολος Γεώργιος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος71
ΑσθένειαΔιακίνησις σφοδρά του εγκεφάλου
Ημ/νία Θανάτου1898 09 17 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργολάβος οικοδομών
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως448
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσιπαπαδάκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΑνεψιός