Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλκιά Καλλιόπη Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλκιά Καλλιόπη Νικ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος26
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1898 09 16 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως447
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)