Ο/Η Θανών/ούσα: Χέλμη Καλλιόπη Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧέλμη Καλλιόπη Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦιλία
Ηλικία Θανόντος5 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 09 15 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως446
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαργολόγος Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠετροκόπος
ΣυγγένειαΣυγγενής