Ο/Η Θανών/ούσα: Σάλωνος Μαρία Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣάλωνος Μαρία Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1898 09 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 12
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως440
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαμάης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕδωδιμοπώλης
ΣυγγένειαΓείτων