Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρούτσος Νικόλαος Αρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρούτσος Νικόλαος Αρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑριστείδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυανθία
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1898 09 07 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΙατρός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως439
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)