Ο/Η Θανών/ούσα: Ευαγγελίου Αλέξανδρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελίου Αλέξανδρος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 09 04 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜεσίτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως433
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλούδης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑμαξηλάτης
ΣυγγένειαΓαμβρός