Ο/Η Θανών/ούσα: Μπάιλα Ελένη Σπυρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπάιλα Ελένη Σπυρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒιργινία Ευστρατίου
Ηλικία Θανόντος9 μην
ΑσθένειαΜαλάκυνσις εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 09 03 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως431
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπάιλας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠάππος