Ο/Η Θανών/ούσα: Νικολιάδου Ειρήνη Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝικολιάδου Ειρήνη Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Καλούδη
Ηλικία Θανόντος02 μην 15 ημ
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 09 03 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως430
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλούδης Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
ΣυγγένειαΠάππος