Ο/Η Θανών/ούσα: Πολυκρέτη Αικατερίνη Φραγκ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολυκρέτη Αικατερίνη Φραγκ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑιμορραγία πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 08 31 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 09 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως429
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠατέλης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΓαμβρός