Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρέου Σοφία Χ. [Χατζηανδρέου;]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρέου Σοφία Χ. [Χατζηανδρέου;]
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείον
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΦθίσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 08 29 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως427
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)