Ο/Η Θανών/ούσα: Αγιωτάκη Ευγενική Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγιωτάκη Ευγενική Νικ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1898 08 29 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 30
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως425
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρακωνσταντής Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΓύθειον
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμποροϋπάλληλος
ΣυγγένειαΠρομήτωρ / Εγγονός*