Ο/Η Θανών/ούσα: Αναγνωστόπουλος Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναγνωστόπουλος Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Χατζηκυριάκου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 08 29 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως424
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζηκυριάκος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΘείος