Ο/Η Θανών/ούσα: Παγώνη Ανέζα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαγώνη Ανέζα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΚαρκίνος στομάχου
Ημ/νία Θανάτου1898 08 26 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως420
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)