Ο/Η Θανών/ούσα: Μαλατσιώτης Παναγιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαλατσιώτης Παναγιώτης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΠυρετός τυφοειδής
Ημ/νία Θανάτου1898 08 24 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 25
Πατρίδα ΘανόντοςΜεσσηνία
Επάγγελμα ΘανόντοςΣτρατιώτης του Πεζικού
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως419
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)