Ο/Η Θανών/ούσα: Νομικού Μαριγώ Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝομικού Μαριγώ Δημ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων; Πνευμονία;
Ημ/νία Θανάτου1898 08 25 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ*
Αριθμός Πράξεως418
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝομικός Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΣύζυγος