Ο/Η Θανών/ούσα: Κωνσταντινίδης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντινίδης Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΣυγκοπή καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1898 08 24 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 24
Πατρίδα ΘανόντοςΙος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚηπουρός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως417
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο;*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος87
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)