Ο/Η Θανών/ούσα: Τριπολιτσιώτη Μαριάνθη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤριπολιτσιώτη Μαριάνθη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΠάθησις των πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1898 08 24 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως416
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστ.
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑεργος
Συγγένεια(μη ορισμένο)