Ο/Η Θανών/ούσα: Βελούδος Σταμάτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒελούδος Σταμάτιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜατθαίος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Μαυρομμάτη
Ηλικία Θανόντος22 ημ
ΑσθένειαΚατάρρους εντερικός οξ.
Ημ/νία Θανάτου1898 08 22 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως415
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒελούδος Ματθαίος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ