Ο/Η Θανών/ούσα: Ιορδάνου Αννέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙορδάνου Αννέτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Πασσά
Ηλικία Θανόντος04 ετών 06 μην
ΑσθένειαΔιφθερίτις λαρυγγιτικός
Ημ/νία Θανάτου1898 08 22 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως414
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙορδάνης Σπυρίδων
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ