Ο/Η Θανών/ούσα: Καλούση Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλούση Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓαρουφαλιώ Μαρωνίτη
Ηλικία Θανόντος15 ημ
ΑσθένειαΑνάπτυξις ατελής
Ημ/νία Θανάτου1898 08 21 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως413
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλούσης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ