Ο/Η Θανών/ούσα: Ευαγγελίδου Ζωή Λαζ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελίδου Ζωή Λαζ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛάζαρος*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΕμφράξις εντερική
Ημ/νία Θανάτου1898 08 21 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως412
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)