Ο/Η Θανών/ούσα: Βασιλείου Δημήτριος Β.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒασιλείου Δημήτριος Β.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 08 21 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜεταπράτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως411
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλιαθός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)