Ο/Η Θανών/ούσα: Κορές Ιωάννης Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚορές Ιωάννης Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Γεωργίου
Ηλικία Θανόντος40 ημ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 08 20 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως410
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚορές Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΝάξος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ