Ο/Η Θανών/ούσα: Καλαϊντζάκη Αναστασία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλαϊντζάκη Αναστασία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 08 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 19
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως409
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔαμουλάκης Ρούσσος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞενοδόχος
ΣυγγένειαΓείτων*