Ο/Η Θανών/ούσα: Καρυστινού Δέσποινα Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρυστινού Δέσποινα Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος12
ΑσθένειαΠυρετός τυφοειδής
Ημ/νία Θανάτου1898 08 12 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως407
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞενάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής