Ο/Η Θανών/ούσα: Σαλαπάτας Δημήτριος Κων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαλαπάτας Δημήτριος Κων.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓιασεμιώ Π. Ισιδώρου
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 08 09 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως405
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερίδης Τηλέμαχος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
Συγγένεια(μη ορισμένο)