Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Αννέτα Ανδρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Αννέτα Ανδρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1898 08 09 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 10
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως404
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουβελέκης Κωνσταν.
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαφεύς
ΣυγγένειαΓείτων