Ο/Η Θανών/ούσα: Μάρκου Δημοσθένης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜάρκου Δημοσθένης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος28
ΑσθένειαΤραύμα διαμπερές της καρδιακής χώρας
Ημ/νία Θανάτου1898 08 08 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 08
Πατρίδα ΘανόντοςΠύργος Ηλείας
Επάγγελμα ΘανόντοςΑστυφύλαξ
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως402
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)