Ο/Η Θανών/ούσα: Τετόμας Νικόλαος Παν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤετόμας Νικόλαος Παν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνεζούλα Γεωργαράκη
Ηλικία Θανόντος5
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 08 08 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως401
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤετόμας Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
ΣυγγένειαΠατήρ