Ο/Η Θανών/ούσα: Σιγάλας Γεώργιος Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιγάλας Γεώργιος Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνεζιώ Ραϊση
Ηλικία Θανόντος11 μην
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1898 08 06 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως399
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιγάλας Δημήτριος Γ.
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ