Ο/Η Θανών/ούσα: Χατζηιωάννου Χρήστος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧατζηιωάννου Χρήστος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΜαρασμός γεροντικός
Ημ/νία Θανάτου1898 08 06 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΣανδαλοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως397
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜέγας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος53
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΓείτων