Ο/Η Θανών/ούσα: Ψωμά Αικατερίνη Ματθ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨωμά Αικατερίνη Ματθ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜατθαίος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚυριακούλα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 08 03 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως394
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Γεώργιος Σωτ.
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΘείος