Ο/Η Θανών/ούσα: Σαλιβέρου Φλουρή Ιακ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαλιβέρου Φλουρή Ιακ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΚατάρρους εντερικός χρ.
Ημ/νία Θανάτου1898 08 03 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως393
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡάλλης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
ΣυγγένειαΓαμβρός