Ο/Η Θανών/ούσα: Περατικού Μαριγώ Παν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠερατικού Μαριγώ Παν.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΠνευμονία φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1898 07 31 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως392
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒιόλας Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙεροδιάκονος
ΣυγγένειαΓαμβρός