Ο/Η Θανών/ούσα: Κατακουζινού Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚατακουζινού Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝόσημα καρδιακόν
Ημ/νία Θανάτου1898 07 29 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 29
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως389
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)