Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυρή Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυρή Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος*
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Αχλάδη
Ηλικία Θανόντος01 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1898 07 27 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως388
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρής Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ