Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνακάκης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνακάκης Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος24
ΑσθένειαΤύφος κοιλιακός
Ημ/νία Θανάτου1898 07 19 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 19
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτίστης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως379
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)