Ο/Η Θανών/ούσα: Κομνηνός Δημήτριος Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚομνηνός Δημήτριος Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων*
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος52
ΑσθένειαΚαρκίνος στομάχου
Ημ/νία Θανάτου1898 07 19 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟπωροπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως377
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚομνηνός Ευάγγελος Δημ.
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυπογράφος
ΣυγγένειαΥιος