Ο/Η Θανών/ούσα: Μοναρχίδου Καλλιόπη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜοναρχίδου Καλλιόπη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος62
ΑσθένειαΑρθρίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 07 16 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως374
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)