Ο/Η Θανών/ούσα: Χατζηγεωργίου Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧατζηγεωργίου Μιχαήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΕιλεός
Ημ/νία Θανάτου1898 07 03 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργατικός*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως362
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)