Ο/Η Θανών/ούσα: Μπουρνάζος Μιχαήλ Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπουρνάζος Μιχαήλ Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓαρυφάλω Στατεμόρου
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΠυρετός τυφοειδής
Ημ/νία Θανάτου1898 07 03 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως361
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπουρνάζος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ