Ο/Η Θανών/ούσα: Καπούνα; Καπούνη; Καπούση ή Φραγκουδάκη Ουρανία Μάρκ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαπούνα; Καπούνη; Καπούση ή Φραγκουδάκη Ουρανία Μάρκ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος32
ΑσθένειαΑνεπάρκεια μητ.
Ημ/νία Θανάτου1898 11 30 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 11 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως566
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)