Ο/Η Θανών/ούσα: Ελευθεράκης Ιωάννης Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕλευθεράκης Ιωάννης Α.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΙωάννα Δεσίπρη
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 07 04 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως360
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙσιδώρου Σιδερής Β.
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΘείος