Ο/Η Θανών/ούσα: Παππανικηφοράκη Ανδριανή Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαππανικηφοράκη Ανδριανή Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Μαριδάκη
Ηλικία Θανόντος20μην
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 07 02 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 07 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως359
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαππανικηφοράκης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΘείος